Honorat Mäkinen

Honorat Mäkinen

Biography

Honorat on opettanut joogaa sekä tantraa viikottain vuodesta 2012. Tantran hän näkee ennen kaikkea sydämen laajentumisen sekä tietoisuuden polkuna, jossa itse matka on tärkeä ja palkitseva lopullisen päämäärän lisäksi. Tantra antaa meille jokaiselle oman tilanteemme mukaisesti niitä sisäisiä oivalluksia ja muutoksia, mitä tarvitsemme onnelliseen elämään, suunnan kuitenkin ollessa kaikilla sama: yhteys todelliseen Itseen ja sitä kautta jumalalliseen todellisuuteen.

Honorat has taught yoga and tantra weekly since 2012. He sees tantra primarily as a path of consciousness and of expansion of the heart, where the journey itself is important and rewarding along with the final goal. Tantra gives to each one of us, according to our situation, the inner realizations and changes that we need to living a happy life. Still the direction is the same for everyone: communion with the true Self and through that with divine reality.

All session by Honorat Mäkinen