Johanes Dragonoff

Johanes Dragonoff

Biography

Johanes on opiskellut maailman hahmotusta monista näkökulmista, mm. Teknillisessä Korkeakoulussa ja Helsingin Yliopistossa tekoälyn, kognitiotieteen, matematiikan ja modernin fysiikan avulla. Joogaa ja tantraa on Johanes ohjannut 15 vuotta.

Tantran ydinopetukset ovat parhaiten auttaneet hahmottamaan vastauksia kysymyksiin, joita olen jo nuoruudessani ihmetellyt:
Mitä on avaruuden takana? Mistä tietoisuus tulee? Mitä äärettömyys on? Kuka minä olen?

Mitä syvemmälle tässä ihmettelyssä pääsee, sitä yksinkertaisemmiksi tuntuvat vastaukset pelkistyvän.
Ja samalla ne palaavat ’maan päälle’, tähän hetkeen. Läsnäoloon. Vapauteen. Hämmästyksen hiljaiseen riemuun. Ja Rakkauteen.


Johanes
has studied the world from many different viewpoints, for example in Helsinki University of Technology and in University of Helsinki through artificial intelligence, cognitive sciences, mathematics and through modern physics. He has taught tantra and yoga for 15 years.

”The core teachings of tantra have helped me the most in gaining understanding to questions I have wondered since youth: What is behind space? Where does consciousness come from? What is infinity? Who am I?

The deeper I go into this wondering, the simpler seem the answers to reduce to. And at the same time they return to ”terra firma”, to this moment. To presence. To freedom. To the silent joy of amazement. And to Love. 

All session by Johanes Dragonoff