FAQ & RULES

I don't speak Finnish, should I come? En osaa englantia, kannattaako minun tulla?

For sure! Half of the program is either in English or translated live. Please let us know if you need translation for a specific lecture. Check the detailed program on these pages. By the way, for FAQs in English, scroll down.

Tottakai! Puolet ohjelmasta on suomeksi ja joissain tarjotaan käännös suomen kielelle. Kerro jos haluat tulkkausta tietylle luennolle.
Program-sivulla näet tarkemmin suomenkielisen ja englanninkielisen tarjonnan (jos otsikko on englanniksi on myös luento englanniksi).

Voinko tulla festivaalille yksin?

Toki! Voit tulla yksin tai kaksin tai kolmistaan… Keskeiset teemat liittyvät tantraan ja tantriseen seksuaalisuuteen, mutta myös elämään kokonaisvaltaisesti yksilönä. Mahdolliset nykyiset ja tulevat suhteesi hyötyvät työpajojen ja luentojen syventämästä ymmärryksestä. Osaan työpajoista osallistutaan parin kanssa, esim. Yoga for Couples -työpaja. Nämä on mainittu erikseen ohjelmassa ja näihinkin on yksin saapuneen mahdollista osallistua, jos paikalta löytyy tilapäinen harjoituskumppani.

Onko festivaalilla alastomuutta tai seksiä?

Tantrafestivaalilla ei olla missään vaiheessa alasti.

Joissain erikseen mainituissa työpajoissa voi esiintyä herkempää kosketusta kaikkien osallistujien rajoja kunnioittaen, mutta missään vaiheessa ei näissäkään ole seksuaalista kanssakäymistä.

Jos jokin harjoitus tuntuu liian intiimiltä niin mitä teen?

Kaikki osallistuminen perustuu oman tahdon ja omien rajojen kuuntelemiseen. Jos tunnet että jokin tilanne menee näiden yli, niin on hyvä että ilmaiset tämän ja siirryt mahdollisesti sivumpaan. Voit aivan hyvin jopa poistua työpajasta. Kaikki harjoitukset ovat vapaaehtoisia.

Mitä otan mukaan?

Työpajoissa on hyvä olla mukavat vaatteet. Naisille ja miehille on erilliset pukuhuoneet. Mahdollisesti tarvittavat alustat löytyvät saleista. Luennoilla saattaa olla hyvä tehdä muistiinpanoja, ota kynä mukaan.

Onko festivaalilla ruokatarjoilua?

Paikan päällä on mahdollista ostaa maittava kasvislounas (myös vegaani) ja lisäksi päivän mittaan kakkuja, välipalaa, teetä, ym.

Ethän ota mukaan eväitä, jotka eivät noudata kasvisruokavaliota.

Majoitusvinkkejä

Lähin majoituspaikka on Cheap Sleep Hostel. Lyhyen raitiovaunu- tai bussimatkan päästä löytyy myös Park Hotel Käpylä, Scandic Paasi sekä Hilton Strand. Kannattaa katsoa myös AirBnB Helsinki.

Terveys ja viihtyvyys

Jos olet psyykkisesti sairas tai käytät psyykelääkkeitä, älä osallistu festivaaleille tällä kertaa. Ota tarvittaessa yhteys järjestäjiin.

Kaikki osallistujat sekä ohjaajat kunnioittavat jokaisen henkilökohtaisia rajoja, vapaata tahtoa ja hyviä tapoja. Jos sinulla on tästä huomautettavaa, ilmoita heti järjestäjille. Haluamme, että jokainen voi nauttia festivaalin ilmapiiristä ja turvallisesti tutkia itseään ja suhdettaan muihin pohjautuen muista välittämiseen, keskinäiseen kunnioitukseen ja rakkauteen.

Muut säännöt

Tantrafestivaali on vain aikuisille (K-18).

Henkilö, joka lähentelee, ei kunnioita toisen asettamia rajoja tai häiriköi, voidaan poistaa paikalta välittömästi ja kieltää tuleviin tapahtumiin osallistuminen.

Tupakointi sekä alkoholin nauttiminen tai lihan syöminen festivaalilla on kielletty.

Festivaalilla valokuvaaminen on kielletty lukuunottamatta festivaalin omia kuvaajia, joilla on selvästi näkyvä kuvauslupa. Jos et halua esiintyä kuvissa, ilmoita siitä kuvaajalle.

Pyydämme, että työpajoissa ja luennoilla pidät puhelimen suljettuna tai lentotilassa että se ei häiritse muita.

Muista, että tulit festivaaleille rentoutumaan ja oppimaan joten pidä sydän avoinna ja hymy huulessa! 🙂

How to get there?

Use reittiopas.hsl.fi for destination ”Mäkelänkatu 56” (click map below):

Reittiopas

Can I come without a partner?

Sure! You can come by yourself, in pairs on in a group… The themes are related to Tantra and Tantric sexuality, but also living our lives as a holistic individuals. Your possible present and future relationships will benefit from the understanding deepened from workshops and lectures. Some workshops require a partner to participate, for example Yoga for Couples. These are mentioned in the program and even if you arrived by yourself, you may find a practice partner on the spot.

Is there nudity or sex at the festival?

There is no nudity at the Tantra Festival.

Some of the workshops may include a more gentle touch between participants, taking into consideration everyone’s personal boundaries, but this will be mentioned in the program. There will not be any sexual interaction involved.

What if a workshop feels too intimate for me?

All participation is based on listening to our own will and boundaries. If you feel that a situation is going beyond these, it is good for you to express this and move to the side. You can also exit the workshop completely. All participation is optional.

What should I bring with me?

It’s good to have comfortable clothes for the workshops. We have separate dressing rooms for women and men. Yoga mats are provided where they are needed. For lectures you may want to take pen and paper to take notes.

Do you serve food at the festival?

We offer a tasty vegetarian (also vegan) lunch. During the day you can also buy cakes, snacks, tea etc. Please don’t bring your own non-vegetarian food.

Accommodation tips?

The closest accommodation is Cheap Sleep Hostel. A short distance away by public transport there are Park Hotel Käpylä, Scandic Paasi and Hilton Strand. You may want to check AirBnB Helsinki as well.

Health and wellbeing

If you have a mental disorder or are under psychiatric medication, please don’t participate to the festival at this time. If you have questions, please contact the organizers.

All participants and instructors need to respect everyone’s personal limits and boundaries, free will and good manners. If you have a complaint, contact the organizers immediately. We wish for everybody to enjoy the heartful ambience of the festival and discover themselves and their relations to other people in an atmosphere based on altruism, respect and love.

Other rules

Tantra Festival is for adults only (K-18).

Anyone harassing or not respecting other people’s limits may be removed from the festival immediately and not allowed to participate in the following years.

Smoking, consuming alcohol or eating meat is prohibited.

Photography is not allowed during the festival except for the festival’s own photographers. They have a clearly visible photo permit. If you don’t want to be seen in photos, please inform the photographer.

We ask that all phones will be turned off or in flight mode during workshops in order to not disturb others.

Remember that you came to relax and learn, keep your heart open and smile! 🙂