Ishvarananda 

Ishvarananda 

Biography

Ishvarananda has been sustaining Yoga courses since more than 30 years, constantly keeping lectures and workshops on different spiritual themes, as well Spiritual Retreats. With love, trust and the warmth of humour her life is dedicated to teaching people the importance of spiritual evolution and the need for happiness.
Ishvarananda on opettanut joogaa yli 30 vuoden ajan, jonka lisäksi hän pitää säännöllisesti luentoja ja työpajoja erilaisista henkisistä aiheista sekä vuosittaisia henkisiä retriittejä. Rakkaudella, luottamuksella ja lämpimällä huumorilla hän on omistanut elämänsä opettaakseen ihmisille henkisen kehityksen ja onnellisuuden tärkeyden ja tarpeen.

 

All session by Ishvarananda