Vastuullinen ja vapaa rakkauden tila

19 marras 2022
19:30 - 21:00

Vastuullinen ja vapaa rakkauden tila

Teemme yksinkertaisia läsnöolo- ja kuunteluharjoituksia. Luomme yhteyden siihen ongelmattomaan tilaan, joka on mielen ja ajatusten “tällä puolen”. Tarkoituksena on luoda tietoinen yhteys puhtaan läsnäolon ja rakkauden tilaan ja oppia pysymään yhteydessä siihen yhä enemmän. Näin vahvistamme sitä, että elämässämme pystymme selkeytemme avulla näkemään asiat niinkuin ne ovat. Tämän myötä myös rakkaus ja vapaus saa enemmän tilaa elämässämme, vapaus itsemme luomista kahleista.

Teemme ja luomme myös ääntä yhdessä, laulamme jos siltä tuntuu, ja soitamme helposti soitettavia sormipianoja joissa ei ole “vääriä ääniä”. Harjoitamme puhdasta, ennakkoluulotonta kuuntelemisen ja improvisaation taitoa, ilman ulkopuolisia paineita, jokainen omasta sisimmästämme käsin, vapaana. Liikumme tai olemme hiljaa, ja kaikkea siltä väliltä.

Jokainen on ja työskentelee yksin omassa kehossaan, mutta silti yhdessä toisten kanssa. Nykyhetkessä toisemme kohdaten, toisiamme kuunnellen ja kunnioittaen.

Responsible and free state of love

We do simple presence and listening exercises. We create a connection to the problem-free state that is ”on this side” of the mind and thoughts. The purpose is to create a conscious connection to the state of pure presence and love and learn to stay connected to it more and more. This is how we confirm that in our life we ​​are able to see things as they are with the help of our clarity. With this, love and freedom also get more space in our lives, freedom from the shackles created by ourselves. We also make and create sound together, we sing if we feel like it, and we play easy-to-play finger pianos with no ”wrong sounds”. We practice the pure, unprejudiced art of listening and improvisation, without external pressure, each from our own inner self, free. We move or stay still, and everything in between. Everyone is and works alone in their own body, but still together with others. In the present moment, facing each other, listening and respecting each other.