Pyhä eroottisuus

19 marras 2022
17:30 - 19:00
Eros (Cupid) awakening the soul (Psyche)

Pyhä eroottisuus

Eros on antiikin kreikan nimitys yhdelle rakkauden monista ulottuvuuksista. Eros-sanasta on myöhemmin muokkautunut sana erotiikka ja eros pitääkin sisällänsä myös eroottisen rakkauden, mutta tämä sana (erotiikka) on nykyaikana värittynyt ja latautunut voimakkaammin seksuaalisella painotuksella. Antiikin eros-sana voidaan paremmin kääntää suomeksi termillä ”romanttinen rakkaus”.

On huomattavaa että latinankielestä johdettu sana ”seksi” viittaa jakamiseen, jakautumiseen ja sukupuolten väliseen eroon (latinan ”sextus”, jonka juuresta ovat esim. johdokset ”seco”; ero ja ”sectio”; jako).

Eros taas korostaa yhteentulemista, yhdistymistä, eheytymistä takaisin yhdeksi, kokonaiseksi.

Se tila, johon eros rakastavaisia johdattaa on näinollen kokonainen eli pyhä (whole => holy).
Koska ainoastaan jakamattomasta eli kokonaisuuden tilasta tuleva energia voi tehdä kokonaiseksi, on eros luonteeltaan pyhä eli kokonaisuuden tai ykseyden luontoinen, ykseydestä tuleva ja ykseyteen johdattava.

Eroottisessa tantrassa rakkaus on keskeistä ja nimenomaan eros-rakkaus auttaa rakastavaisia helpoimmin yhdistymään syvemmin ja vapautumaan kaikista rajoituksista.

Luennolla opastetaan miten tunnistaa tämän rakkauden kutsu, miten erottaa eros rakkauden muista muodoista ja ennenkaikkea haluista sekä miten jalostaa tätä rakkauden muotoa kohti kaikenkattavaa ja täydellisen vapaata rakkautta (Agape).

Meditoimme myös yhdessä eros-rakkauden tilaa.